Vår Hembygd

Mjäldrunga församling är en församling i Kullings kontrakt av Skara stift i Västergötland, Herrljunga kommun, tidigare Älvsborgs län, nu Västra Götalands län.

År 1931 hade församlingen 319 invånare, år 2007 134 st.
Församlingen består av en flack skogsbygd och är belägen väster om Lidan, i nordöstra delen av Herrljunga kommun. Bygden har några byar samt mossmarker. I väster ligger Ramlamossen med den lilla Svartesjö. I öster ligger byarna Tubbarp samt Glömme. Församlingen avgränsas i norr av Hällestads socken i Falköpings kommun. I väster avgränsas församlingen av Källunga församling och i öster av Grolanda socken i Falköpings kommun.

Man har funnit cirka tio fornlämningar, de flesta på ett gravfält vid Ebbarp.
Lämningarna är från järnåldern.

År 1334 skrevs namnet Myalrunge, vilket torde innebära "mjäldrungarnas boplats" eller liknande. Man kan grunda en betydelse av ett inbyggarnamn miældrungar på ett ord för "sandig mark", varvid kan jämföras mjäle = "sandjord".

Välkommen

Välkommen till www.mjaldrungabyalag.n.nu.

 

 

 

 

 

 

 

Maila Mjäldrunga byalag

/ny-logga.jpg

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)