Mjäldrunga Byalag

Välkommen till Mjäldrunga Byalag.Midsommar

Mjäldrunga Byalag bildades 1992. Första årsmötet hölls 1992-03-13, där styrelsen bildas och Ann-Marie Kringlund Svenson valdes till byalagets första ordförande.

Arrendekontrakt på Byalyckan skrevs den 20/4 1992 med Jörgen Lager och Billy Kringlund. Lekplatsen och grillen i natursten anlades april-juni samma år. 

Runt millennieskiftet uppfördes en dansbana på Byalyckan.

Vid årsskiftet 2005-2006 övertogs församlingsgården från Skölvene pastorat och är nu navet i byalagets verksamhet.

Medlemsavgiften för år 2012 är 250 kr per år för alla över 20 år. Bor man händelsevis inte i Mjäldrunga men ändå vill känna gemenskapen går det utmärkt för endast 50 kr per år. Medlemsavgiften betalas in på bangiro 5755-5831.

Under "Aktuellt" annonserar vi löpande vad som händer i vårt byalag.

Välkommen

Välkommen till www.mjaldrungabyalag.n.nu.

 

 

 

 

 

 

 

Maila Mjäldrunga byalag

/ny-logga.jpg

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.